Witamy!
Poniżej znajduje się formularz zgłoszeniowy na 9 (Warszawa) i 10 (Wrocław) edycję targów Slow Fashion.
Do zobaczenia!

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej *

Nazwa marki *

Adres strony www *

Adres strony na facebooku *

Telefon *

Adres e-mail *

DANE DO FAKTURY:

PEŁNA nazwa firmy *

Miasto *

Kod pocztowy *

Ulica, nr budynku i lokalu *

NIP *

Profil *

Krótki opis marki (maksimum 500 znaków) *

Zdjęcie wybranego produktu (posłuży do publikacji) *
JEDNO, NAJLEPSZE ZDJĘCIE. Bardzo dobrej jakości, bez naniesionych grafik, logotypów, kolaży.
Zastrzegamy sobie możliwośc zmiany zdjęcia.
Maksimum 5 mb.

WARSZAWA, 30 września - 1 października, PGE Narodowy

Wybierz wielkość Twojego stoiska *

Stoły i krzesła (więcej opcji można dodać przytrzymując CTRL) *

WROCŁAW, 14 października - 15 października, Hala Stulecia

Wybierz wielkość Twojego stoiska *

Stoły i krzesła (więcej opcji można dodać przytrzymując CTRL) *

Terminal płatniczy SumUp *
Chcę kupić NOWY, zbliżeniowy terminal SumUp.
Cena terminala: 199 zł (zamiast 299 zł).

Reklama mojego stoiska na drukowanej mapie Slow Fashion *
Chcę wykupić reklamę informującą o promocjach na moim stoisku.
Reklama pojawi się na 10 tyś. egzemplarzy mapy, koszt 200 zł netto (na każdą z edycji)

Uwagi

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym, przez Administratora danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 j.t. ze zm.), którym jest Slow Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 01-029 Warszawa, ul. Dzielna 60 dla celów organizacji imprezy pod nazwą Slow Fashion. Moje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym przy realizacji Slow Fashion i akcji z nim związanych na podstawie umów powierzenia, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 j.t. ze zm.). Oświadczam także, że zostałam/em poinformowana/ny o przysługującym mi prawie dostępu i poprawiania treści moich danych osobowych oraz odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych osobowych jest niezbędne do uczestnictwa w Slow Fashion.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym na Slow Fashion przez Slow Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 01-029 Warszawa, ul. Dzielna 60, dla celów promocji i marketingu produktów i usług Slow Sp. z o.o., realizowanych przez Slow Sp. z o.o. samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/ny, iż wyrażenie powyższej zgody wiąże się z możliwością przekazywania moich danych osobowych podmiotom współpracującym z Administratorem danych osobowych, którym jest Slow Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 01-029 Warszawa, ul. Dzielna 60, na podstawie odpowiednich umów, w organizowaniu ww. akcji promocyjnych i marketingowych. Oświadczam także, że zostałam/em poinformowana/ny o przysługującym mi prawie dostępu i poprawiania treści moich danych osobowych oraz odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, a także o dobrowolności podania przeze mnie danych osobowych.

Wszystkie zgłoszenia są poddane ocenie i weryfikacji.
Uwaga! Wysłanie formularza jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Targów Slow Fashion