Program atrakcji zostanie opublikowany we wrześniu.